top of page

Er du klar for et nytt år med konkurransefiske?Nå er det bestemt at vi kjører på videre med Norges største og kuleste helårs-fiskekonkurranse. I Havfisker´n 2024 har du hele 30 arter å fiske på, fra 1. januar til og med 30. november.

 

I 2023 hadde vi nesten 250 påmeldte deltakere i Havfisker´n, der imponerende 203 var aktive og meldte inn tellende fisk. Totalt ble hele 3748 fisker godkjent, fordelt på samtlige av de 25 tellende artene. Makrellen var den mest populære arten med 339 registreringer, mens havabboren var den vanskeligste med 17 godkjente innmeldinger. 17 av artene hadde ellers mer enn 100 registreringer, mens ni hadde over 200. Makrellen var den eneste som hadde mer enn 300 registreringer.

 

Blant 2023-deltakerne noterte hele 100 stykk seg for 10 arter eller mer. Av disse klarte 49 fiskere 15 arter eller mer, mens 18 deltakere fylte opp listene sine med 20 arter eller mer. Artur Klavins gikk som eneste deltaker hen og fikk samtlige 25 arter. Til tross for at bare de 20 beste fiskene er tellende, er dette ekstremt imponerende.

 

I 2023 oppnådde 74 deltakere mer enn 1000 poeng, 35 deltakere mer enn 1500 poeng, mens hele ni fiskere passerte svimlende 2000 poeng, og dermed også et snitt på over 100! Det er rimelig ville tall.

 

Litt nytt, mye velkjent

 

Når vi fra 1. januar klokken 00.01 drar i gang Havfisker´n 2024, er det med noen få justeringer sammenlignet med året før. Den viktigste av disse er uten tvil at det innføres fem nye arter å fiske på. Disse er hvitting, lomre, pigghå, rødknurr og den gamle kjenningen glassvar. Artene fordeles utover på de fem eksisterende Super Grand Slam-kategoriene: Havet, Dypet, Kysten, Bryggekanten og Fjorden.

 

I 2024 består hver av Super Grand Slam-kategoriene av seks arter. Disse blir i stor grad de samme som i 2023, med unntak av at sei flyttes over fra Fjorden til Havet. Fjorden får på sin side to nye arter i form av hvitting og glassvar. Vi er selvsagt fullstendig klar over at mange av artene i konkurransen kan fanges mange forskjellige steder, og hvor du faktisk får de spiller selvsagt ingen rolle. Artene er likevel plassert slik de er for at de i så stor grad som mulig skal kunne fanges i det samme, geografiske området.

 

På samme måte som i 2023 er det også i 2024 det største eksemplaret av de 20 beste artene som teller i sammendraget. På samme måte som i 2023 fiskes det også i 2024 etter forhåndsbestemte grunnlengder, og på samme måte som i 2023 er det i 2024 satt et tak på maks 120 poeng per fisk. Det vil si at en fisk som er 20 prosent større enn grunnlengden får like mange poeng som en som er 40 prosent større.

 

Poengtaket videreføres etter en helhetsvurdering, der vi har sett på alle mulige scenarier. Vi har likevel landet på at et tak på 120 poeng er den beste løsningen, og at eventuelle giganter som kunne gitt enda flere poeng antagelig blir premiert i andre kategorier uansett.

 

Årets artskonge eller dronning

 

Mange av grunnlengdene fra 2023 blir stående som de var, men enkelte arter justeres også opp eller ned. Dette handler på generelt grunnlag ikke om artenes mulige maksimalstørrelse, men om hva det er sannsynlig å få på stang rundt om i Norge.

 

Her vil naturlig nok de geografiske forskjellene være store, men vi har bruk en blanding av statistikk, sannsynlighet og sunn fornuft når vi har satt 2024-grunnlengdene. Enkelte arter vil det derfor være enklere å oppnå 100 poeng på enn andre, men slik er bare realitetene i denne konkurransen.

 

I 2023 innførte vi noen nye klasser, i tillegg til den allerede eksisterende hovedkonkurransen og juniorkonkurransen. Lagkonkurransen, med inntil tre fiskere per lag, videreføres også i 2024. Det samme gjør Kvinneklassen. Alle deltakere er automatisk med i hovedkonkurransen, men er du kvinne er du også med i kvinneklassen og er du junior (inntil fylte 15 år i løpet av 2024) er du også med i juniorklassen. For Lagklassen gjelder egne regler.

 

Utenom dette konkurreres det altså i fem ulike Super Grand Slam-kategorier, hver på seks arter. Her vil de beste i hver kategori ved årsslutt bli premiert, så her har en gode muligheter til å gjøre det bra uten å måtte fiske 20 forskjellige arter.

 

Nytt av året er ellers at vi premierer Årets artskonge/dronning. Denne utmerkelsen går til den fiskeren som får flest av de 30 tellende artene i konkurransen i løpet av året. Skulle flere fiskere ende på førsteplass, er blir poengsummen avgjørende. Store fisker og mange arter er altså stikkordet her, men artene tellet mest.

 

Deltakeravgift og premiebord

 

Havfisker´n drives 100 prosent på dugnad, og det legges ned mange hundre ubetalte dugnadstimer i løpet av et år. Arrangører er Atle Høidalen og Endre Hopland, og med seg har de en administrasjon bestående av Sigurd Davidsen, Emil Ruud og Stefan A. Martinsen. Arrangørene har ingen planer om å tjene penger på Havfisker´n-konseptet, men det er et mål å ikke ha for store private utlegg knyttet til konkurransen.

 

Tallene etter at alle 2023-premiene er sendt ut er dessverre røde. Startkontigenten i 2024 kommer derfor til å være 8 dollar mot tidligere 6 dollar. Dette utgjør 84 kroner etter dagens kurs, og for et år med fiskekonkurranse anses dette som symbolsk fra arranglrene sin side. Prisøkningen på 20 kroner per deltaker vil likevel være nok til at vi ikke må betale premieproduksjon og utsending fra egen lomme. Vi ber om forståelse for dette.

 

Vi vet at det enorme premiebordet i Havfisker´n har vært motivasjon for en del tidlige år. Vi kan allerede nå avsløre at vi har fått med oss mange gode hjelpere og sponsorer på laget inn i 2024-konkurransen også, og halvannen uke før det nye fiskeåret sparkes i gang har premiebordet allerede bikket 200 000 kroner.

 

Premier er noe vi jobber med året gjennom, men som alle vet er økonomien tøff om dagen, og sponsormidlene sitter ikke i nærheten av like løst som tidligere. Dette kan fort påvirke oss også, selv om vi har troen på at også Havfisker´n 2024 vil ende opp med et samlet premiebord det luker svidd av!

 

The Bomtur Challenge

 

Om du ikke er helt riktig skrudd sammen anbefales det å ta en kikk på Instagram-profilen til Team Bomtur. De kjører nemlig en egen dagskonkurranse i konkurransen, der det er om å gjøre å være best på årets første fiskedag. Dette er et frittstående arrangement i fiskegalskapens tegn, men Havfisker´n kjører oppdaterte lister etter at det første fiskedøgnet er unnagjort, så moro blir det uansett.


Det vises forresten bare en Premier League-kamp på første nyttårsdag 2024, og den har ikke avspark før klokken 21.00. Det er med andre ord ingen grunn til å ikke hive seg med...

 

Husk å lese konkurransereglene godt før du starter fisket ditt. Merk spesielt hvordan fisk skal måles, og ikke minst hvilken vei fisken skal ligge. Det trekkes 10 prosent av fiskens lengde om en måler den feil vei, og det er kjipe centimeter. Havfisker´n følger du ellers på Facebook, Instagram og nettsiden Havfiskern.no.

 

Vi gleder oss til et nytt år med fantastiske fangster og beinhard konkurranse året gjennom, så last ned appen FishDonkey, søk opp Havfisker´n 2024 og meld deg på!

 

Årets arter med grunnlengder, fordelt i Super Grand Slams:

 

Super Grand Slam – Dypet:

Lange – 150cm

Brosme – 93cm

Blåkjeft – 40cm

Hvitskate – 105cm

Svarthå – 46cm

Pigghå – 100cm

 

Super Grand Slam – Fjorden:

Piggskate – 95cm

Spisskate – 120cm

Lyr – 85cm

Hvitting – 48cm

Lysing – 100cm

Glassvar – 48cm

 

Super Grand Slam – Bryggekanten:

Sandflyndre – 38cm

Skrubbe – 41cm

Blåstål – 32cm

Berggylte – 43cm

Knurr – 38cm

Lomre – 38cm

 

Super Grand Slam – Havet:

Torsk – 115cm

Kveite – 140cm

Rødspette – 55cm

Hyse – 65cm

Gråsteinbit – 85cm

Sei – 100cm

 

Super Grand Slam – Kysten:

Piggvar – 54cm

Sjøørret – 60cm

Havabbor – 55cm

Makrell – 45cm

Horngjel – 70cm

Rødknurr – 36cm

862 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page