top of page

Velkommen til Havfisker´n 2023 – påmeldingen er nå åpnet!


Det er oss en sann glede å få ønske velkommen til et nytt år med Havfisker´n. 1. januar braker det hele løs igjen, med flere og nye arter å fiske etter, fem Super Grand Slams og egen lagkonkurranse!


Den landsdekkende fiskekonkurransen Havfisker´n tar nå fatt på sitt tredje år, og selv om alle som har deltatt tidligere kommer til å kjenne seg godt igjen også i 2023-konkurransen, gjør vi en del endringer vi mener vil gi konkurransen ytterligere et løft.


Vi begynner på begynnelsen, med det som kanskje er viktigst: På samme måte som i 2022 er det Årets havfisker-klassen som er hovedkonkurransen, med mest prestisje og de fineste premiene.


Juniorklassen blir også videreført med samme betingelser som i 2022. Det vil si at alle juniorer også automatisk deltar i åpen klasse, altså Årets havfisker. Juniorklassen er for barn og unge ungdommer, og øvre aldersgrense er 15 år. Fyller en 15 i løpet av 2023, kan en delta som junior ut konkurransen. Juniorer skal kroke og sveive opp fisken selv, men arrangøren vil gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt tilfelle dersom det oppstår tvil om en junior har fått hjelp av en voksen (litt hjelp underveis er selvsagt lov, særlig på dypt vann og når det er snakk om barn).


Påmelding til juniorkonkurransen gjøres ved å sende mail til arrangøren med informasjon om navnet på junioren. Deltakeren må være registrert som deltaker i konkurransen i FishDonkey for å registreres som junior.


Nytt av året er at vi også premierer den beste kvinnelige deltakeren (inkludert junior). Dette gjør vi for å inspirere flere jenter og kvinner til å delta, men siden vi ser på fisking som en kjønnsnøytral aktivitet som alle kan klare like bra, blir det ingen egen kvinneklasse.


25 arter, 20 tellende


Havfisker´n 2023 begynner 1. januar og varer til 30. november, akkurat som i 2022. Å utvide fisketiden til å innbefatte hele året minus desember, var en avgjørelse som ble tatt foran 2022-konkurransen. Dette ble godt mottatt, og blir derfor videreført. Det å kunne bruke nesten hele året til fisking vil også gi alle deltakere flere muligheter til å hevde seg, da dette i større grad gir muligheter for fisking når en faktisk har tid til det. Å inkludere desember i tillegg er uaktuelt. Vi i arrangørkomiteen gjør nemlig alt arbeid på frivillig basis, og vi trenger desember til det administrative.


I 2022-konkurransen var det mulig å fiske på 24 arter, der de inntil 18 beste var tellende i sammendraget. I 2023 er tallet utvidet til 25 arter, der de inntil 20 beste er tellende i sammendraget. Vi tar også ut noen arter fra 2022, og legger til noen nye.


På samme måte som i 2022 opereres det med grunnlengder som gir 100 poeng, og taket på maksimalt 120 poeng per fisk (for fisk som er 20 prosent lenger eller mer enn grunnlengden til arten) videreføres.


Fem Super Grand Slams


Fra 2022 justerer vi også ned grunnlengden på en del arter. Dette handler ikke om de forskjellige artenes maksimale lengdepotensial eller norgesrekordlistene, men om statistikk fra tidligere år og hva det er sannsynlig vil dukke opp i løpet av fiskeåret. Isolert sett vil for eksempel en kveite på 150 centimeter eller en sei på 100 centimeter være prosentvis mindre enn for eksempel en blåkjeft på 40 centimeter eller en knurr på 38. Dette er likevel en totalvurdering fra arrangørkomiteen sin side, der vi ønsker å gi de litt større artene mer verdi som konkurransefisk kontra de mindre.


De åtte Grand Slam-kategoriene fra 2022 er nå byttet ut med fem Super Grand Slams som alle inneholder fem arter. Disse er satt sammen med tanke på hva det er sannsynlig å klare å oppnå i et bestemt geografisk område, selv om de aller fleste av artene i Havfisker´n finnes langs det meste av vår langstrakte kyst, og mange av artene fint kunne vært plassert i andre kategorier enn det de er.


Tanken bak denne endringen er at deltakere nå, i større grad enn tidligere, skal kunne satse på en eller to Super Grand Slam-kategorier, dersom de ser det som usannsynlig å hevde seg i totalsammendraget. Den observante leser vil også se at vi har tatt ut noen arter fra 2022, og lagt til noen nye for 2023. Noen vil kanskje savne glassvar og slettvar, men det er ikke sikkert de er ute for godt. Litt forandringer fra år til år gjør bare konkurransen morsommere.


Artene det konkurreres om i Havfisker´n 2022 er som følger, her delt inn i den fem Super Grand Slam-kategoriene med grunnlengde i parentes:


Dypet: Lange (150), brosme (95), hvitskate (105), blåkjeft (40), svarthå (46)


Kysten: Piggvar (55), sjøørret (60), havabbor (53), makrell (45), horngjel (66)


Bryggekanten: Sandflyndre (40), blåstål (32), berggylte (43), skrubbe (42), knurr (38)


Fjorden: Sei (100), lyr (85), lysing (100), spisskate (120), piggskate (95)


Havet: Torsk (120), kveite (150), rødspette (55), gråsteinbit (85), hyse (65)


Det er viktig å understreke at Super Grand Slam-kategoriene bare er navn. Det er ikke slik at torsk må fiskes på havet eller sandflyndre fra brygga. Så lenge en følger reglene og norsk lovgiving, kan en fiske artene hvor en vil innenfor norsk økonomisk sone.


Hyse, horngjel og svarthå er nye arter i konkurransen. Dette er arter som finnes langs det meste av kysten vår, og som skal være greie for folk å fiske etter. Merk ellers at svarthåen er en liten hai med pigger ved begge ryggfinnene. Disse kan gi stygge sår og infeksjoner om en stikker seg på dem, så vær forsiktig.


Lagkonkurranse


Nytt av året er også at det innføres en egen lagkonkurranse ved siden av hovedkonkurransen. Denne er ment som en sidekonkurranse der en fisker på lag med andre en naturlig fisker sammen med til vanlig. Det kan være inntil tre personer på et lag. Poeng per art telles først sammen når to av lagmedlemmene har fått den samme arten, og selv om tredjemann også skulle få den, vil bare de to største eksemplarene telle i sammendraget. Dermed kan inntil tre deltakere jobbe sammen, men det må altså være to ulike fiskere som melder inn fangst for at de skal telle. Her er naturlig nok veien til juks kortere enn ellers, men vi stoler på internjustisen og samvittigheten til folk.


For å tilknyttes et lag må vi få beskjed innen en måned etter at førstemann på laget har registrert fisk i konkurransen, og aller helst før konkurransen starter. Det er mulig å bli en del av lagkonkurransen hele året igjennom, men bare hvis det har gått mindre enn én måned siden du meldte inn første fisken din. Tilbakevirkende kraft på fangster gjelder altså bare én måned.


Merk at lagkonkurransen er mest for moro og prestisje, og gir mulighet for å glede seg litt ekstra over at fiskekompisen får større fisk enn en selv. Det blir premiering til de beste lagene også, men det er i den individuelle hovedkonkurransen premiebordet ligger. Det er ikke slik at lagmedlemmer må fiske sammen for å kunne melde inn fangster til lagkonken. Alt som meldes inn på vanlig vis blir automatisk tilknyttet laget, også.


Det er likevel et poeng at denne delen av konkurransen skal være en morsom greie for fiskekompiser. At en bor forskjellige steder i landet spiller ingen rolle, men det er ikke meningen at kongen av nord og kongen av sør skal slå seg sammen for å toppe laget. Dette er også hovedgrunnen til at lagene skal settes på forhånd eller straks etter påmelding. At en med 1500 poeng og en med 1700 poeng slår seg sammen etter syv måneders fiske utgår.


Påmelding til lagkonkurransen gjøres ved å sende mail til arrangøren med informasjon om lagnavn og deltakere. Alle deltakere må være registrert som deltakere i konkurransen i FishDonkey for at de skal kunne registres på et lag.


FishDonkey-appen


All registrering skal gjøres med FishDonkey-appen. Når fisken er registrert, blir den automatisk plassert inn i den delkonkurransen den tilhører. Resultatlister for hver delkonkurranse oppdateres automatisk og fortløpende. Alle registreringer forblir uoffisielle til arrangøren har formelt godkjent innmeldingen.


Alle bilder MÅ være tatt med FishDonkey-appen. Det er ikke mulig å bruke bilder fra mobiltelefonens kamerarull, og ettersending av bilder vil ikke hjelpe. Alle fangster må legges inn via appen, og vi får ikke gjort noe med det dersom dette ikke gjøres skikkelig, med bilde. Det er også viktig å vite at når det er tatt bilde av fisken i FishDonkey, så legger dette seg i kamerarullen på mobiltelefonen. IKKE slett dette bildet før du er sikker på at innmeldingen er lastet opp.


Havfisker´n 2023 er nå åpen for registrering, og det koster bare 6 dollar å delta. 3 av disse går til FishDonkey, til drift av innmeldingsplattformen. De øvrige 3 dollarene går til nettside, webhotell og administrasjon av konkurransen. Arrangørene gjør alt arbeid på frivillig basis, og tjener ingenting på Havfisker´n.


Måling


Fisken skal ligge på en måleplanke eller et målebånd med brettekant. Tommestokk kan også brukes, så lenge begge deler av den er synlig. Legg gjerne fiskesnuten på 10 centimeter dersom det er stor fisk og måleredskapen forsvinner under fisken. Fisken skal ligge PÅ måleredskapen, ikke omvendt (unntak for stor kveite målt på utsiden av båten).


Målematte med påtrykt linjal godkjennes ikke. Rapala sitt smale, sammenrullbare målebånd ønsker vi ikke at skal brukes, da dette begynner målingen en centimeter inne på linjalen. Bruker du dette målebåndet blir du automatisk trukket en centimeter.


Fiskens halefinne skal ikke klemmes sammen for å oppnå lenger lengde, men ligge i så naturlig posisjon som mulig. Fisken skal ligge parallelt med måleredskapen, og ikke på skrå. Bruk skjønn her, og prøv å måle så riktig som mulig. 98 prosent av deltakere i 2022 klarte å melde inn fisk helt uten problemer, så det er fullt mulig. Enkelte arter, som flyndrer


RIKTIG MÅLING: Snuten mot null og brettekant, halen i naturlig positur, fisken oppå målebåndet.

Fisken skal måles fra ytterste delen av hodet til ytterste del av halefinnen. Fisken skal legges på sin høyre side, med snuten ved lengde 0 og halefinnen mot høyre. Skater, varer og flyndrer skal ligge med buken ned. I 2022 var vi runde i kantene med dette, men i 2023 blir det langt strengere.


Måles fisken med halen mot 0 og hodet mot høyre, trekkes automatisk 10 prosent av fiskens lengde til høyeste centimeter. Det vil si at for eksempel en knurr på 38 centimeter trekkes 3,8 centimeter som da blir 4. En sandflyndre på 32 centimeter trekkes 3,2 centimeter som da blir 4. Det samme gjelder dersom det måles med målebånd oppå fisken. Feilmåling var tidvis et problem under 2022-konkurransen fordi reglene ikke var klare nok. I 2023 trekkes det altså blankt 10 prosent av fiskens lengde ved feilmåling. Det ønsker ingen. Unntaket er dersom noen melder inn fisk med sammenpresset hale. Her vil det trekkes centimeter basert på bilde.


Grunnen til at alle skal måle fisk på samme måte er rett og slett at ting skal være så rettferdig som mulig. Selv på måleredskap er det nemlig mulig å lure til seg noen ekstra centimeter når en tar bilde. De fleste fisker bygger nemlig mye mer i høyden i fremkroppen og hodet, mens halepartiet er det flateste. På et bilde rett ovenfra kan en stor fisk da vinne ganske mange centimeter. Dette unngår vi ved å måle med snuten mot 0. Så mål riktig, folkens!Vi ønsker hjertelig velkommen til et nytt år med konkurransefiske!

1 982 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page