top of page

Havfisker'n 2021 - Her er jurymedlemmene

Enhver fiskekonkurranse som driver seriøst bør ha en jury, det gjelder også Havfisker'n. Juryens oppgave blir å bistå arrangøren i å bedømme vanskelige innmeldinger og ta stilling til eventuelle klager eller andre uheldige situasjoner som måtte oppstå underveis.

For å ha mest mulig tyngde bak de avgjørelser som skal tas har vi derfor gått bredt ut og samlet et knippe personer med både lang erfaring innen konkurransefiske og solid kompetanse innenfor de ulike artene i denne konkurransen.

Juryen vil derfor bestå av følgende 6 personer:

  • Petter Skudal - Daiwa Scandinavia

  • Torunn Handeland - Konkurransefisker og havfiskeambassadør

  • Bilal Saab - Big Fish Adventure

  • Ole Jørgen Steen - Torshov Sportsfiske

  • Emil Ruud - Team Offshore Hunter

  • Roger Nilsen - Trutta Sportsfiskeforening

Vi gjør oppmerksom på at både arrangøren og flere av jurymedlemmene vil delta i konkurransen på like vilkår som øvrige deltakere. Dersom en situasjon skulle oppstå hvor et jurymedlem vil kunne fremstå som partisk eller på annen måte inhabil så vil dette jurymedlemmet bli erstattet av et midlertidig jurymedlem i den aktuelle saken.

Ingen av jurymedlemmene skal kontaktes direkte vedr. pågående klagesaker eller avgjørelser. Dersom dette skulle skje vil deltakeren umiddelbart bli ekskludert fra konkurransen. Henvendelser skal alltid gå via arrangøren: atle@teamkrokodille.no.


Hilsen Atle

70 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page