top of page

Regler

Samtykke

Ved å registrere deg til denne konkurransen samtykker du til alle regler og er kjent med at brudd på disse reglene vil føre til utestengelse fra konkurransen uten videre adgang til klagebehandling.

 

Deltakelse og generelle regler

Havfisker'n består av både en individuell konkurranse og en lagkonkurranse. I den individuelle konkurransen skal deltakere registreres med sitt eget navn, alias er ikke tillatt. I lagkonkurransen man man delta med 2 eller 3 personer pr. lag. I tillegg har vi egen juniorklasse, vi kårer årets kvinnelige havfisker og i 2024 vil vi også premiere deltakeren med flest arter med tittelen "årets artskonge/artsdronning".

Alle typer havfiske er tillatt, så lenge fisken er fanget med stang kan den meldes inn i konkurransen, enten den er fanget fra land eller fra båt. Det er tillatt med maksimalt 3 stenger pr. person. Ståsnører er ikke tillatt, selv ikke med snelle. På isen gjøres skjønnsmessig vurdering, men fisker skal ha kontroll over stengene. All fisk måles på lengde ved innmelding.

Sikkerhet

Deltakere er selv ansvarlige for deres egen trygghet. Alle deltakere skal følge norske lover og regler for ferdsel på vannet. Flyteplagg er påkrevd ved bruk av båt. 

 

God sportsånd

Alle deltakere skal opptre på en ansvarlig og respektfull måte. Regionale og lokale fiskeregler skal overholdes. Vi oppfordrer til fang og slipp på de arter som tåler dette. Arrangøren forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere som ikke overholder reglementet. Gjentakende diskvalifiserte fangster vil føre til at deltakeren blir utestengt fra hele konkurransen.

 

Sted og varighet

Havfisker’n kjøres fra 1. januar t.o.m 30. november og fisket skal skal foregå innenfor norsk økonomisk sone langs hele Norges kyst samt fiskerisonene ved Svalbard og Jan Mayen.

NB! Konkurransen er åpen for alle nasjonaliteter, men vi dekker kun frakt av eventuelle premier innenfor Norges grenser.

Fiskesoner.PNG

Fiske er lov i norsk økonomisk sone samt fiskerisonene rundt Svalbard og Jan Mayen.

Arter

Det konkurreres innenfor følgende arter (gruppert etter Super Grand Slam):

 

​“Dypet”

 • Lange​

 • Brosme

 • Blåkjeft

 • Hvitskate

 • Svarthå

 • Pigghå

“Kysten”

 • Piggvar

 • Sjøørret

 • Havabbor

 • Makrell

 • Horngjel

 • Rødknurr

“Bryggekanten”

 • Sandflyndre

 • Knurr

 • Berggylte

 • Blåstål/rødnebb

 • Skrubbe

 • Lomre

“Fjorden”​

 • Lyr

 • Lysing

 • Piggskate

 • Spisskate

 • Hvitting

 • Glassvar

“Havet”

 • Torsk

 • Gråsteinbit

 • Kveite

 • Rødspette

 • Hyse

 • Sei

For konkurransen om størst fisk av hver art så er det kun lengde som teller. Hver grand slam inneholder 6 arter, men du vil komme med på resultatlisten alleerde ved første innmeldte fisk, det er altså ikke krav om å melde inn samtlige 6 arter for å vinne en grand slam. Dersom flere deltakere blir stående likt i en grand slam på vil den personen med den mest poenggivende fisken regnet ut fra grunnlengden tildeles seieren. Dersom flere deltakere blir stående likt i konkurransen om lengst fisk pr. art vil vinneren kåres ved loddtrekning.

Årets havfisker

I tillegg at det konkurreres på største fisk innenfor hver art og 5 ulike grand slams vil de 20 beste artene telle i en liste hvor poeng for hver art beregnes ut fra en grunnlengde pr. art. Vinneren av denne listen får tittelen “årets havfisker”.

Følgende legges til grunn for beregning av poeng i sammenlagtlisten:

 • Berggylte - Grunnlengde 43cm

 • Blåstål (inkl. Rødnebb) - Grunnlengde 32cm

 • Knurr - Grunnlengde 38cm

 • Brosme - Grunnlengde 93cm

 • Lange - Grunnlengde 150cm

 • Blåkjeft - Grunnlengde 40cm

 • Kveite - Grunnlengde 140cm

 • Torsk - Grunnlengde 115cm

 • Gråsteinbit - Grunnlengde 85cm

 • Lyr - Grunnlengde 85cm

 • Lysing - Grunnlengde 100cm

 • Sei - Grunnlengde 100cm

 • Sandflyndre - Grunnlengde 38cm

 • Skrubbe - Grunnlengde 41cm

 • Rødspette - Grunnlengde 55cm

 • Spisskate - Grunnlengde 120cm

 • Hvitskate - Grunnlengde 105cm

 • Piggskate - Grunnlengde 95cm

 • Svarthå - Grunnlengde 46cm

 • Piggvar - Grunnlengde 54cm

 • Horngjel - Grunnlengde 70cm

 • Sjøørret - Grunnlengde 60cm (sjøørret skal fiskes i sjø, elvefiske er ikke tillatt)

 • Havabbor - Grunnlengde 55cm

 • Makrell - Grunnlengde 45cm

 • Hyse - Grunnlengde 65cm

 • Lomre - Grunnlengde 38cm

 • Glassvar - 48cm

 • Hvitting - 48cm

 • Rødknurr - 36cm

 • Pigghå - 100cm

 

Poengsum regnes ut fra følgende formel: lengde/grunnlengde*100. Får du ei berggylte på 30cm blir da poengsummen 30/43*100=69,76 poeng. Poengene rundes av til to desimaler.

NB! Maks poengsum pr. art er 120 poeng. Dersom noen får en fisk som gir en poengsum høyere enn 120 poeng vil denne fiskens poengsum altså settes ned til 120 poeng.

Dersom det er flere deltakere som blir stående likt vil den deltakeren med den mest poenggivende fisken tildeles seieren. Hvis dette også er likt kåres vinneren ved loddtrekning.

Lagkonkurranse

Det kan konkurreres med 2 eller 3 personer pr. lag. Medlemmer av et lag skal naturlig høre sammen geografisk og/eller fiske jevnlig sammen, men det er ikke et krav at medlemmene skal fiske sammen hele tiden. Gamle fiskekompiser på forskjellige sider av landet kan selvsagt danne lag. Slikt er bare bra. Meningen med lagkonkurransen er likevel ikke at folk skal sette sammen lag med medlemmer fra ulike kanter av landet som ikke fisker naturlig sammen, med kun det formål å stille et best mulig lag.

Lagkonkurransen er ment som et artig supplement til hovedkonkurransen, som skal fremme fisket fiskekompiser imellom. Dersom arrangøren får tips om opprettelse av "kunstige" lag så vil det gjøres en skjønnsmessig vurdering om hvorvidt laget kan godkjennes eller ikke.

Lagkonkurransen følger samme regler som hovedkonkurransen, det er altså 30 arter, men som i hovedkonkurransen vil det være de 20 beste artene som teller. For å få godkjent en art i lagkonkurransen må minst 2 ulike lagmedlemmer ha registrert arten, det holder altså ikke at bare et av lagmedlemmene har registrert en art. Når en art er registrert av 2 ulike lagmedlemmer beregnes artspoeng fra de to eksemplarene som summeres og teller som lagets artspoeng for denne arten. Akkurat som i den individuelle konkurransen så er det til enhver tid de to lengste eksemplarene (registrert av 2 ulike lagmedlemmer) som teller.

Påmelding til lagkonkurransen gjøres ved å sende mail til arrangøren med informasjon om lagnavn og deltakere. Alle deltakere må være registrert som deltakere i konkurransen i FishDonkey for at de skal kunne registrers på et lag.

NB! Lag skal opprettes innen en måned etter at lagmedlemmer har meldt inn første fisk i konkurransen.

Juniorkonkurranse

Det kjøres egen juniorkonkurranse for deltakere som er 15 år og yngre (fyller 15 i konkurranseåret). Juniorer er også med i hovedkonkurransen. Juniorer skal kroke og sveive opp fisken selv, men arrangøren vil gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt tilfelle dersom det oppstår tvil om en junior har fått hjelp av en voksen (litt hjelp underveis er selvsagt lov, særlig på dypt vann)

Påmelding til juniorkonkurransen gjøres ved å sende mail til arrangøren med informasjon om navnet på junioren. Deltakeren må være registert som deltaker i konkurransen i FishDonkey for å registreres som junior.

Beste kvinnelige fisker

Vi ønsker oppfordre flere jenter til å delta i konkurransen. Det vil derfor settes opp premie til beste kvinnelige fisker, men det vil ikke være egen resultatliste for jentene, de konkurrerer på samme vilkår som gutta da fisking tross alt er en kjønnsnøytral aktivitet.

FishDonkey App

All registrering skal gjøres med FishDonkey appen. Når fisken er registrert blir den automatisk plassert inn i den delkonkurransen den tilhører. Resultatlister for hver delkonkurranse oppdateres automatisk fortløpende. Alle registreringer forblir "uoffisielle" til arrangøren har formelt godkjent innmeldingen. 

Eksempel på registrering av bruker i FishDonkey, hentet fra tidligere Colibri Predator Cup.

Måling og innmelding av fisk

Fisken kan umiddelbart registreres når den blir fanget.

 • Alle bilder MÅ være tatt med FishDonkey appen, det er ikke mulig å bruke bilder fra mobiltelefonens kamerarull. Viktig! Når det er tatt bilde av fisken i FishDonkey så legger dette bildet seg i kamerarullen på mobiltelefonen. IKKE slett dette bildet før du er sikker på at innmeldingen er lastet opp.

 • Fisken skal ligge oppå en måleplanke eller et målebånd, måleredskapen skal ikke ligge oppå fisken. Brudd på dette fører til 10% trekk av lengden! (Unntak for kveite målt på utsiden av båten.)

 • Målematte med påtrykt linjal godkjennes ikke da disse krymper over tid. Ved bruk av Rapala sitt sammenrullbare målebånd skal fiskens snute legges ved lengde 10cm.

 • Fisken skal måles fra ytterste delen av hodet til ytterste del av halefinnen.

 • Fisken skal legges med "nesa" ved lengde 0 og halefinnen mot høyre. Svarthå og pigghå kan ligge på magen, men halen SKAL ligge på siden. Brudd på dette fører til 10% trekk av lengden!

 • Ved bruk av vanlig målebånd eller tommestokk kan fisken legges ved f.eks. lengde 10cm slik at det er enkelt for arrangør og jury å se start og slutt på målebåndet.

 • Halefinnen skal ikke klemmes sammen for å oppnå lenger lengde, men ligge i sin naturlige posisjon. Brudd på dette fører til skjønnsmessig trekk av lengden. Det gjøres unntak for arter hvor det ikke utgjør noen forskjell om halen er klemt eller ikke, f.eks. flatfiskene.

 • Fisken skal ligge parallelt med måleredskapen, ikke på skrå. Brudd på dette fører til skjønnsmessig trekk på lengden.

 • Det skal tas MINST ett bilde. Ett som viser hele fisken tydelig plassert på en måleplanke, tatt rett ovenfra midt over fisken, og et gjerne et som viser fiskeren sammen med fisken dersom man får til dette.

 • Dersom fisken er veldig lang så kan man ta video av fisken mens den ligger på et målebånd. Pass på at lengde da kommer godt frem, film fra snute til halefinne. Det er en fordel å ha målebånd med store, tydelige tall.

 • Kveite over 150cm kan måles og avbildes i vannet på utsiden av båten. Målebåndet kan da ligge oppå fisken og bør ha store nok tall til at det er mulig å kontrollere lengden på bildet. For å opprettholde en bærekraftig kveitebestand er det viktig å tenkte på gjenutsetting av de store individene.

Eksempel på korrekt måling av fisk med egnet målebånd.

Det skal avrundes NED til nærmeste hele påbegynte cm. Vi ser oss nødt til å være strengere ved bedømmelse av bilder hvor det er brukt målestokk/målebånd enn ved bilder hvor det er brukt målebrett med kant som fisken legges mot. 

Fisk som skal være tellende i konkurransen MÅ innmeldes innenfor konkurransens varighet og senest innen utgangen av samme dag den er fanget. Dersom fisken ikke skal slippes ut igjen kan den måles og avbildes på land ved endt fisketur dersom dette er mest hensiktsmessig.

Arrangør og jury vil etter beste evne utvise skjønn i bedømmelse av lengden på innmeldte fisk. Vi forbeholder oss retten til å nedjustere lengder der vi mener fisken er målt feil eller ikke er dokumentert godt nok.

PS: Vi vil gjerne ha bilder av fisker sammen med fisk! Er du alene i båten vet vi at det kan være vanskelig å ta bilde med FishDonkey appen av deg selv med fisken. Dersom du også bruker et annet kamera til å ta bilder så kan du sende oss disse bildene på mailadressen atle@teamkrokodille.no eller endrehopland@gmail.com. NB! Dette gjelder kun "poseringsbilder" av fisker med fisk. Vi godtar ikke dokumentert lengde på fisk sendt på mail. Dette SKAL gjøres med FishDonkey appen.

Eksempel på registrering av fisk fra fjorårets Colibri Predator Cup. OBS! I Havfisker'n er det kun lengde som skal meldes inn.

Klageadgang

Dersom en deltaker får underkjent eller avkortet lengde på innmeldt fisk kan avgjørelsen klages inn for konkurransens jury. Juryen vil bestå av minimum tre personer som kan ha status som deltakere i konkurransen. Dersom et jurymedlem av arrangøren vurderes som inhabilt i et klagespørsmål vil vedkommende jurymedlem bli erstattet av et nytt midlertidig nøytralt jurymedlem i den gjeldende klagesaken.

Jury

Det er satt sammen en meget kompetent jury som vil bistå i bedømming av fisk ved behov. Juryen vil også ta stilling til eventuelle klager som kommer inn i løpet av konkurransen. Juryens avgjørelse er endelig. Dersom deltakere tar direkte kontakt med jurymedlemmer for å klage på eller diskutere juryavgjørelser vil vedkommende deltaker umiddelbart bli ekskludert fra videre deltakelse i konkurransen.

 

Lover og regler

Alle regionale og lokale lover og regler for båtferdsel og fiske skal overholdes.

Minstemål:

Berggylte: Minstemål 14cm.

Blåstål/rødnebb: 11cm.

Kveite: 84cm. All fisk over 2 meter SKAL settes ut igjen død eller levende. Det ikke lov å fiske kveite mellom 20. desember og 31. mars, dette gjelder hele landet.

Rødspette: 27cm i Skagerrak, 29cm utenom Skagerrak.

Sandflyndre: 23cm.

Skrubbe: 20cm.

Torsk: 55cm nord for 62°N og 40cm sør for 62°N. All torsk er fredet fra og med Telemark til svenskegrensa.

Hyse: 40cm nord for 62°N og 32cm sør for 62°N

Gråsteinbit: 40cm (gjelder for innmelding i Havfisker'n)

Piggvar: 30cm

Sjøørret: 40cm (gjelder for innmelding i Havfisker'n, skal fiskes i sjø, elvefiske ikke tillatt)

Havabbor: 40 cm (gjelder for innmelding i Havfisker'n)

Lomre: 25cm

Glassvar: 25cm

Hvitting: 32cm

Pigghå: 70cm

Dersom det avdekkes brudd på overstående vil vedkommende deltaker bli ekskludert fra konkurransen.

 

Juks

Dette er en konkurranseform basert på tillit. Dersom det oppstår situasjoner hvor det kan bevises juks står arrangøren fritt til å ekskludere deltakeren uten videre klagetilgang.

bottom of page