top of page

Havfisker'n 2021 - Presisering av regler

Med 105 påmeldte deltakere allerede og over 100 innmeldte fisk bare i løpet av de første 2 ukene har Havfisker'n fått en pangstart! Stor takk til alle som både har meldt seg på og som har meldt inn fisk! Det har vært veldig bra kvalitet på innmeldingene og bedømmingen har så langt godt over all forventning. Dere er flinke!


Det er kommet inn spørsmål både vedr. antall stenger samt minstemål på fisk. Vi ønsker derfor å presisere at det kun er tillatt å fiske med 2 stenger når dere deltar i konkurransen. Vi vet at dette ikke alltid er like praktisk for dere som fisker på isen og for dere som driver med kystmeite, men reglene var i utgangspunktet satt for å dekke opp for rent havfiske. Fisker dere med flere enn 2 stenger i et gitt tidsrom så kan dere altså ikke melde inn fisk i konkurransen innenfor dette tidsrommet. Det er heller ikke lov å fiske med 4 stenger men velge ut 2 stenger for konkurransen. Regelen er altså maks 2 stenger pr. person uansett hvordan du fisker.


Når det gjelder minstemål så følger vi de regler som er satt av Fiskeridirektoratet. Vi anbefaler alle deltakere å laste ned appen "Fritidsfiske". Her finner dere i tillegg til minstemålet for artene i konkurransen også informasjon om minstemål for andre arter samt hvilke arter som er fredet og mye annen nyttig informasjon for fritidsfiskere. De artene i Havfisker'n som har minstemål er som følger:

Berggylte: Minstemål 14cm.

Blåstål/rødnebb: 11cm.

Kveite: Minstemål 80cm. All fisk over 2 meter SKAL settes ut igjen død eller levende. Sør for 62°N er det ikke lov å fiske kveite mellom 20. desember og 31. mars.

Rødspette: 27cm i Skagerrak, 29cm utenom Skagerrak.

Sandflyndre: 23cm.

Skrubbe: 20cm.

Torsk: Minstemål 44cm nord for 62°N og 40cm sør for 62°N. All torsk er fredet fra og med Telemark til svenskegrensa. Kart over fredningssonen.

Innmeldte fangster på fisk under minstemål vil blir diskvalifisert.

Dersom det er spørsmål til reglene kan dere kontakte atle@teamkrokodille.no


Skitt fiske videre!

1 349 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page