top of page
Komplette lister

Resultater 2024

Siste innmeldinger

Her ser du de siste 100 innmeldingene i konkurransen. Listen oppdateres samtidig med øvrige resultatlister og er derfor ikke å betrakte som en "live" liste. Listen kan sorteres på de ulike kolonnene og man kan på den måten f.eks. samle siste innmeldinger for en spesifikk deltaker, art eller sortere etter lengde.

Siste 100 innmeldinger i Havfisker'n

bottom of page