top of page

Havfisker'n 2021 - Slik skal du melde inn fisken

Oppdatert: 6. feb. 2021

I Havfisker'n skal du melde inn fisken via appen FishDonkey. For mange vil dette være helt ny og annerledes måte å delta i en konkurranse på. I dette innlegget ser vi nærmere på selve innmeldingsprosedyren samt gå gjennom noen tips og tricks som forhåpentligvis vil hjelpe deg til å få godkjent fangsten din.


Før du starter å fiske i konkurransen

Sett deg inn i konkurransereglene og gjør deg kjent med lokale og regionale fiskeregler/forskrifter som måtte gjelde i ditt distrikt. Brudd på regler og/eller lokale/regionale fiskeregler vil føre til diskvalifisering av fangsten og i verste fall utestengelse fra konkurransen.


Hva trenger du

 • Mobiltelefon med FishDonkey installert og registrert bruker som er påmeldt Havfisker'n.

 • Målebånd/måleplanke tilpasset lengden på fisken du får. Vi anbefaler at målebåndet har fargekoder for hver 10cm og store lesbare tall. OBS! Vi godtar ikke målematte/avkronkningsmatte som måleredskap. Dette er fordi målematter/avkrokningsmatter har en tendens til å krympe over tid og dermed ikke viser riktig lengde. Du må gjerne bruke en målematte til å legge fisken på, men bruk da en annen godkjent måleredskap til å dokumentere lengden på fisken.

Eksempel på egnet målebånd.
 • Fuktet avkrokrokningsmatte/mykt underlag (dersom du skal slippe fisken ut igjen). OBS! Avkrokningsmatte med påmalt linjal er ikke godkjent for dokumentasjon av lengde. Bruk godkjent måleredskap i tillegg.

Endre Hopland demonstrerer bruk av avkrokningsmatte i Fiskeskolen. Husk å fukte matta godt!
 • Dersom du skal fiske kveite bør du ha kveitekrok og tau til å sikre kveita.

Slik gjør du det

 1. Plasser fisken på måleplanke eller målebånd. Husk avkrokningsmatte eller et mykt og fuktig underlag dersom fisken skal slippes ut igjen.

 2. Ta frem telefonen, åpne FishDonkey, gå inn i konkurransen "Havfisker'n" og velg "Enter a fish".

 3. Pass på at du har ytterste del av hodet til fisken ved lengde "0" på måleplanke/målebånd og at fisken ligger helt parallelt med måleredskapen. Målebåndet skal legges under fisken eller så nær fisken som mulig, ikke oppå fisken. Unntak for kveite over 150cm som måles utenfor båten.

 4. Ta étt eller flere bilder som viser HELE fisken sett rett ovenfra slik at man kan se både starten av måleredskapen samt forbi ytterste del av sporden/halen. OBS! Bilder må tas i selve FishDonkey appen, det er ikke mulig å bruke bilder fra kamerarullen din.

 5. Dersom fisken er veldig lang, suppler med en liten video hvor du filmer fra starten av måleredskapen langs hele fisken og forbi sporden/halen.

 6. Om mulig, ta et bilde av deg selv sammen med fisken.

 7. Trykk deg så videre, velg riktig art og skriv inn lengden på fisken. Trykk "Submit".

 8. Fangsten med bilde og lengde er nå lagret i appen på telefonen og blir lastet opp på FishDonkey serveren.

Eksempler på gode og dårlige bilder:

Her er bildet tatt på skrå fra halepartiet, det er ikke mulig å se om fisken ligger ved lengde 0. Målebåndet er klistret på siden av båten, noe som gjør det vanskelig å bedømme lengden. IKKE OK!
Her er det brukt målestokk som er lagt tett inntil fisken, bilde er tatt nesten rett ovenfra og det er enkelt å se hvor fisken starter og slutter. OK!
Her er det brukt måleredskap med store tall og oppkant ved lengde 0. Dette er et skoleeksempel på hvordan et godt dokumentasjonsbilde skal se ut. OK!
Her er ytterste del av snuten utenfor bildet, målebåndet ligger ikke ved starten av fisken og tallene på målebåndet er for små til å kunne avleses på bildet. IKKE OK!
Her ligger målebåndet tett inntil og delvis under fisken, starten på målebåndet ligger korrekt ved enden av halefinnen. Fisken er lang så tallene på målebåndet blir veldig små, men da bildet er i høy oppløsning så er det mulig å avlese korrekt lengde. Men pass på! På lange fisker bør det brukes målebånd med større tall. OK!
Her er det brukt et målebånd med store tall, men starten på målebåndet er ikke synlig. IKKE OK!
Her er fisken lagt inn mot en kant, målebåndet lagt inn mot samme kant og tallene på målebåndet godt synlige. Man ser både start og slutt av både fisk og målebånd. Målebåndet kunne vært lagt enda lenger inn mot fisken, delvis under fisken. OK!

OBS! Avhengig av mobilforhold så kan det ta noe tid før innmelding inkludert bilder/video er lastet opp på server. Bilder/video som brukes i FishDonkey appen lagres på kamerarullen på telefonen din, disse må du IKKE slette før du har forsikret deg om at fangsten din er registrert med bilde i resultatlistene i FishDonkey.

Eksempel på registrering av fisk i FishDonkey fra fjorårets Collibri Predator Cup.


Spesielt for måling av kveite

For måling av kveite har vi satt noen tilleggsregler i konkurransen. All kveite over 150cm SKAL måles på utsiden av båten. Dette er fordi vi mener det er viktig å ta vare på og slippe ut igjen de store individene. For å kunne håndtere en kveite på denne størrelsen ved båtripa trenger du en kveitekrok m/tau til å sikre hodet samt et tau med renneløkke til å sikre sporden. Når du har sikret kveita i begge ender bruker du et målebånd til å måle fra ytterste del av hode til ytterste del av sporden.

Slik sikrer du ei stor kveite ved båtripa. (Bildet er lånt av Big Fish Adventure).
Vi godkjenner måling av kveite utenfor båten. All kveite over 150cm SKAL måles på utsiden av båten. Målebåndet legges på oversiden av kveita som vist på bildet. OBS! Illustrasjonsbilde lånt fra "World Championship Halibut Fishing". START OG SLUTT PÅ MÅLEBÅNDET MÅ VÆRE SYNLIG!!

NB! For å gjøre dette og samtidig dokumentere lengden med FishDonkey appen på telefonen din er det en stor fordel om dere er minimum to stykker i båten.

For kveite under 150cm godtar vi måling i båt eller på land.

Noen generelle råd for håndtering av kveite:

 • BRUK KVEITEKROK. Dette er den beste dokumenterte metoden å sikre en kveite på, og er den mest brukte i forskningsøyemed. Kroken tres gjennom det tynne skinnet i underkjeven.

 • LEGG ALDRI KVEITA MED OVERSIDEN NED. Kveita har ett tynt slim lag på oversiden (brune siden), og får veldig lett infeksjoner som er dødelig om man har for hard behandling av fisken.

 • LØFT FISKEN FORSIKTIG, den er ikke rustet for å være ute av vannet og kan fort få innvendige skader. Løft den forsiktig og balansert opp, og legg den forsiktig ned.

 • LØFT ALDRI KVEITA ETTER SPORDEN. Gjør man det er det veldig lett å knekke ryggen på kveita, noe man selvsagt ikke vil.

Havfisker'n er naturlig nok ikke en ren fang og slipp konkurranse. Vi oppfordrer likevel til å tenke på gjenutsetting av de arter som tåler dette. I denne konkurransen vil mange av artene som regel tåle gjenutsetting dersom fisken håndteres skånsomt og den ikke er kroket på for dypt vann. Ser du tegn til at fisken lider av trykkendringer når du har fått den opp er det derimot ingen grunn til å slippe den ut igjen.


Dersom du har spørsmål til registrering av fisk eller reglene i konkurransen kan du ta kontakt med arrangøren på atle@teamkrokodille.no.


Da gjenstår det bare å ønske alle deltakere skitt fiske!


PS: Fortsatt usikker på dette med innmelding av fisk? Søk opp konkurransen "Practice Entering a Fish" i FishDonkey. Her kan du melde deg på og øve deg på å melde inn fisk! Bruk gjenstander du har til rådighet, legg dem på et målebånd og registrer fangster i appen slik at du føler deg trygg på prosedyren når du er i gang med selve konkurransen i Havfisker'n.

704 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page